Odins Bro


 
Odins Bro er en dobbelt svingsbro, dvs. to de brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons.

Broen betjenes af navigatører fra Odense Havns maritime afdeling, der har direkte udsyn over broen fra øverste etage i Odense Havns bygning. Broen har faste åbningstider for lystsejlere m.m., og derudover åbnes efter behov for erhvervstrafik.

Åbningstider: 

Fritidsfartøjer på under 25 meter kan kun passere broen på følgende fastsatte tidspunkter:         

1. april til 30. september:

Mandag-torsdag:kl. 6.00 kl. 8.30 kl. 11.00 kl.14.00kl. 17.30kl. 20.00 kl. 21.30*  
Fredag:kl. 6.00kl. 8.30kl. 11.00kl. 13.30 kl. 16.30kl. 18.00kl. 20.00kl. 21.30*
Lørdag-søn- og helligdage:
kl. 6.00*kl. 8.30kl. 11.00kl. 13.30kl. 16.30kl. 18.00kl. 20.00kl. 21.30*
         

1. oktober og 31. marts:

Hverdage: kl. 8.30 kl. 13.30 kl.16.30 kl. 20.00    
Lørdag-søn- og helligdage:
kl. 8.30*kl. 13.30* kl. 16.30* kl. 20.00*   

*) Uden for brovagtens bemandingstid skal fritidsfartøjers gennemsejling aftales senest 1 time, før det angivne tidspunkt med vagthavende brovagt på tlf. +45 7228 2010.

Bemærk: 
Fritidsfartøjer, der ønsker passage af broen, skal tilkendegive dette ved at sætte det internationale signalflag N - eller i mangel heraf nationalflaget - hejst på halv fortop.  
 

Klik her for at hente Broreglement