Arbejdsdag med morgenmad
  26.09.2020
Sommerfest - tag børnene med
  26.09.2020
27.09.2020
Både på land - dato kan blive ændret
  25.10.2020
Standerstrygning og evt afriggerfest
  07.11.2020
Gløgg & æbleskiver amt julehygge
  06.12.2020