Fællesspisning
  29.02.2020
Generalforsamling
  22.03.2020
Arbejdsdag med morgenmad
  04.04.2020
Søsætning af både
  19.04.2020
Standerhejsning
  02.05.2020