Aktiviteter 2018

Januar:                                                                              Juli & August:
6        Nytårskur                                                                Vi holder sommerferie
14      Foredrag Langturssejlerne
          kom og hør om en spændende sejltur   
 
Februar:                                                                            September
7         Tovværksaften - lær at binde div. knob                    1               Klubbens 65. Jubilæums reception og                     nærmere information følger                                                     klubfest
                                                                                       15 + 16     Arbejdsweekend - begge dage kl. 09:00.
                                                                                                                                                  Grill & en tår at drikke
Marts:      
18            Generalforsamling kl. 10:00
 
April:                                                                                 Oktober:
15         Både i vandet, start kl. 07:00                                   21          Både skal på land igen, start kl. 07:00
21         Arbejdsdag - forårsklargøring. Start kl. 09:00
 
Maj:                                                                                      November:
5           Standerhejsning kl. 10:00                                        3            Afriggerfest / standerstrygning
6           Fællestur til Vigelsø / Klintebjerg                                
             spændende tur med en naturvejleder
 
Juni:                                                                                     December:
23         Skt. Hans Aften med grill & bål                                 6            Glædelig jul med gløgg & æbleskiver