Aktiviteter 2020

Februar 

29.   Fællesspisning kl. 18 
 
April
4.    Arbejdsdag kl. 8:00
19.  Både sættes i vandet - nærmere info følger
 
Maj 
2.   Standerhejsning kl. 9:30
 
Juni
23. Sct. Hans festligheder tidspunkt kommer senere
 
August
29. Sommerfest - nærmere info følger
 
September
26. Arbejdsdag inkl. morgenmad kl. 8:00
 
Oktober
25. Både forventes at komme på land - dato kan blive ændret
 
November
7.    Standerstrygning og eventuel afriggerfest
 
December
6.    Julehygge for os alle inkl. børnene