Aktiviteter 2019

Marts:
24: Generalforsamling klokken 10:00 i klubhuset

April:
1
3: Arbejdsdag, forårsklargøring. Start 09:00
Tilmelding og betaling til Birgit og/eller Leif

28: Bådene skal i vandet, Start klokken 07:00. tilmelding til Birgit og/eller Leif

Maj:
4: Standerhejsning kl. 10:00 i Klubhuset

19: Fællestur til Klintebjerg/Vigelsø

Juni:
23 : Skt Hans aften i FREM
Vi griller og senere tændes bål om vejrguderne vil

August:
31: Sommerfest i klubhuset, nærmere info følger

September:
14: Arbejdsdag, start klokken 09:00

Oktober:
20 : Bådene skal på land. Start klokken 07:00
Tilmelding og betaling til Birgit og/eller Leif

November:
2: Afriggerfest/ Standerstrygning
Nærmere information følger

December:
5: Vi ønsker hinanden glædelig jul med gløgg og
æbleskiver i klubhuset kl. 19:00