Reglement for leje af klubbens festsal med adgang til køkken.

Aktive medlemmer og passive medlemmer, der tidligere har været aktive medlemmer af klubben, kan leje festsalen med adgang til at benytte køkken og toiletter.

Må kun benyttes ved egne fester som eks. familiefester, barnedåb, konfirmation og evt. jubilæer.

ikke benyttes til børns 18 års fødselsdag eller lignende ungdomsfester.

Lejer skal være personlig til stede under hele festen og bærer det fulde ansvar for, at der ikke bliver forvoldt skader på inventar, service og øvrige områder i og omkring klubben.

Eventuelle skader / misligholdelse vil blive modregnet i depositum, skulle omkostningerne overstige depositummet, vil der komme krav om betaling af differencen.

 Lejeaftalen er kun gyldig, når der er indbetalt depositum på klubbens konto.

Depositum tilbagebetales, såfremt der ikke er sket skader på klubbens ejendele

Leje af salen skal være indbetalt på klubbens konto senest 1 måned før lejemålets ikrafttræden.

Hvis lejen ikke bliver betalt rettidigt, betragtes lejemålet som annulleret.

Ved annullering af aftalen senest 3 mdr. før aftalens ikrafttræden vil depositum blive tilbagebetalt, ved senere annullering vil der ikke ske nogen tilbagebetaling af depositum.

Inkluderet i lejen:

·       El, varme, borde, stole og service til 48 personer

·       Brug af køkken, toiletter og toiletartikler

·       Opvaskemidler til opvaskemaskine, der må ikke benyttes andre produkter.

·       Rengøring af lokaler

Overdragelse og udlevering af nøgle:

·       Overdragelsestidspunkt og afleveringstidspunkt aftales i forhold til formålet med lejen.

·       Medbring kvittering for lejen, så evt. tvivl undgås.

·       Lejemålets afslutning sker ved aflevering af nøgle og en kort gennemgang af lejemålet.

Påhviler lejeren:

·       Feje gulve.

·       Rengøre borde og stole

·       Placere stole på bordene

·       Service skal være sat på plads

·       Lånte hårde hvidevarer skal afleveres tømte og rengjorte

·       Affald afleveres i container

·       Når lejeren forlader lokalerne, skal alle døre og vinduer være lukkede