Odins Bro

Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55° 25,3' N 10° 22,8' E. Søkort 115. Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens to parter roterer ved åbning ”modsat uret”. Samlingen af brofagene er ca. i midten af kanalen. Kanalbredden er 76 m.
Husk at man skal være der 10 minutter før broens åbningstider 

Gennemsejlingsbredde

Der er ingen indskrænkninger i kanaltværsnittet ved broen, og ingen brodel rager ud i kanal-tværsnittet ved åben bro. Ved daglig vande er gennemsejlingsbredden med 7,5 m vanddybde 41 m og med 4,0 m vanddybde 55 m. Kanalbredden er 76 m.

Gennemsejlingshøjde

I lukket tilstand har broen en fri gennemsejlings-højde på 6,0 m ved daglig vande i hele kanalens bredde

Åbningstider

Tidspunkter:

1 april til 30. september:

Hverdage 

kl. 6.00, kl. 8.30, kl. 11.00*, kl. 13.30, kl. 17.30, kl. 20.00, kl. 21.30*

Lørdag, søndag, og helligdage:

kl. 6.00*, kl. 08.30, kl. 11.00, kl. 13.30, kl. 16.30, kl. 18.00, kl. 20.00, kl. 21.30*

*) Fritidsfartøjers gennemsejling aftales senest 1 time før det angivne tidspunkt med vagthavende brovagt på tlf. +45 7228 2010.

Se afsnit om kommunikation for tilkendegivelse af ønsket passage.

Husk altid at føre broflag, signalflag N, når der ønskes passage af Odins Bro